Công cụ hiệu quả trong việc kiểm tra chất lượng nước – Lựa chọn máy TOC

Máy đo tổng lượng cacbon hữu cơ (từ đây gọi tắt là Máy đo TOC) đo tổng lượng cacbon hữu cơ trong mẫu lỏng hoặc mẫu nước. Trong các ứng dụng môi trường, TOC là một chỉ tiêu quan trọng của lượng các chất hữu cơ tự nhiên trong nguồn nước uống và có liên quan tới việc hình thành các chất gây ung thư. Trong các ứng dụng ngành dược phẩm và công nghệ sinh học, TOC là một chỉ tiêu đánh giá nồng độ nội độc tố và vi khuẩn. TOC đồng thời cũng là một chỉ số đánh giá trong việc giám sát các quy trình sản xuất và quy trình làm sạch.

Trên thị trường hiện nay có một vài loại máy đo TOC dùng trong các ứng dụng cho ngành dược phẩm và môi trường.

I/ Các phương pháp phân tích tổng lượng cacbon hữu cơ:

Các máy đo TOC có thể đo được tổng lượng cacbon (TC), tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC), tổng lượng cacbon vô cơ (IC), lượng cacbon hữu cơ có thể bay hơi (POC), và lượng cacbon hữu cơ không thể bay hơi (NPOC).

– Trong kỹ thuật đo TOC, đầu tiên loại bỏ IC rồi sau đó đo TOC.

– Trong kỹ thuật đo TC-IC, TOC = TC – IC

– Trong kỹ thuật đo TOC – NPOC, TOC = NPOC + POC

Rate this post

Trả lời