Máy lấy mẫu vi sinh trong không khí

Máy lấy mẫu vi sinh không khí MiniCapt® Pro dành cho ngành dược, tuân thủ Annex 1

Máy lấy mẫu vi sinh không khí MiniCapt® Pro từ xa, tuân thủ EU GMP Annex 1 và ISO 14698-1 Bộ lấy mẫu không khí vi khuẩn từ xa MiniCapt ® Pro   kết...

Đọc tiếp
Máy đếm vi sinh MiniCapt® Mobile Kháng Khuẩn và BioCapt® Single Use

Máy đếm vi sinh MiniCapt® Mobile & BioCapt® Single Use Máy đếm vi sinh MiniCapt® Mobile – đổi mới . MiniCapt® Mobile cải tiến với lớp vỏ kháng khuẩn là...

Đọc tiếp