Máy đo TOC online 3 vị trí

TOC – tổng carbon hữu cơ là chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước. Hàm lượng TOC liên quan đến nồng độ nội độc tố và vi khuẩn, sử dụng để theo dõi về chất lượng, hiệu quả thiết bị của quy trình lọc nước và quy trình sản xuất…

MiniTOC Pro là thiết bị đo TOC online / offline lần lượt 3 vị trí trong hệ thống nước của các nhà máy Dược bằng phương pháp dùng đèn UV để oxi hóa mẫu và sensor COND để tính toán nồng độ TOC

Đặt mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Đặt mua Máy đo TOC online 3 vị trí